Boletín anterior

Administración Autonómica

Xunta de Galicia

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

Augas de Galicia

Servizo Territorial da Zona Galicia Centro

2019/5026 DH.W15.66593. Construción dunha ponte na estrada DP 7402 Roxos a Reborido. T.M. Santiago de Compostela
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Xunta de Galicia

Consellería de Economía, Emprego e Industria

Xefatura Territorial da Coruña

Servizo de Emprego e Economía Social

2019/5030 Resolución de inscrición e publicación do convenio colectivo do persoal laboral ao servizo do Concello de Aranga 2019-2021
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Xunta de Galicia

Consellería de Economía, Emprego e Industria

Xefatura Territorial da Coruña

Servizo de Emprego e Economía Social

2019/5031 Resolución de inscrición e publicación do Plan de igualdade da empresa "Francisco Gómez y Cía, S.L."
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Administración Local

Provincial

Deputación Provincial da Coruña

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Servizos Sociais

2019/5138 R.P. 21788. Resolución concesión definitiva programa FOAXE-C/2019
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Deputación Provincial da Coruña

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Servizos Sociais

2019/5141 RP 21781. Resolución concesión definitiva programa FOIO0A/2019
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Municipal

Administración de Justicia

Juzgados de lo Social

©2009 Deputación da Coruña