Boletín anterior

Administración Autonómica

Administración Local

Provincial

Deputación Provincial da Coruña

Servizo de Planificación e Xestión de Recursos Humanos. Sección de Planificación de Recursos Humanos

2019/9055 Aprobación definitiva da modificación do cadro de persoal 2019
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Deputación Provincial da Coruña

Servizo de Planificación e Xestión de Recursos Humanos. Sección de Planificación de Recursos Humanos

2019/9056 Aprobación definitiva da modificación da relación de postos de traballo 2019
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Deputación Provincial da Coruña

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

2019/9112 R.P. 2019/39989. Resolución de concesión definitiva do programa de subvencións FO104/2019
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Municipal

Administración de Justicia

Juzgados de Primera Instancia

Juzgados de lo Social

©2009 Deputación da Coruña