Boletín anterior

Administración Local

Provincial

Deputación Provincial da Coruña

Servizo de Planificación e Xestión de Recursos Humanos. Sección de Planificación de Recursos Humanos

2018/8538 Nomeamento de persoal eventual
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Deputación Provincial da Coruña

Servizo de Planificación e Xestión de Recursos Humanos. Sección de Planificación de Recursos Humanos

2018/8562 Lista provisonal de admitidos e excluídos ao proceso selectivo convocado para elaborar unha lista de aspirantes para postos de técnico de turismo
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Municipal

Administración de Justicia

Juzgados de Primera Instancia

Juzgados de lo Social

©2009 Deputación da Coruña