Boletín anterior

Administración Autonómica

Xunta de Galicia

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

Augas de Galicia

Servizo Territorial da Zona Galicia Norte

2018/2745 DH.W15.59087. Obras de seguridade e peche. Concello de Ponteceso
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Administración Local

Provincial

Municipal

Santiago de Compostela

Tesourería. Sección de Xestión

2018/2769 Exposición pública
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Administración de Justicia

Juzgados de lo Social

©2009 Deputación da Coruña