Boletín anterior

Administración Local

Provincial

Deputación Provincial da Coruña

Servizo de Planificación e Xestión de Recursos Humanos. Sección de Planificación de Recursos Humanos

2018/6873 Lista provisional de admitidos e excluídos ao proceso selectivo para elaborar unha lista de aspirantes a postos de auxiliar educador
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Municipal

Consorcios

Administración de Justicia

Juzgados de lo Social

©2009 Deputación da Coruña