Boletín anterior

Administración Autonómica

Administración Local

Provincial

Deputación Provincial da Coruña

Servizo de Promoción Económica, Turismo e Emprego. Sección de Promoción Económica e Emprego

2018/6161 Resolución pola que se aproba a concesión provisional de subvencións correspondentes ao programa FO027A
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Municipal

Administración de Justicia

Juzgados de lo Social

©2009 Deputación da Coruña