Boletín anterior

Administración Autonómica

Administración Local

Provincial

Deputación Provincial da Coruña

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Servizos Sociais

2017/8996 Resolución de concesión provisional de convocatoria de subvencións programa FOAXE/2017
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Deputación Provincial da Coruña

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Servizos Sociais

2017/8994 Resolución de concesión provisional de convocatoria de subvencións programa FOCVAA/2017
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Municipal

Administración de Justicia

Juzgados de Instrucción

Juzgados de lo Social

©2009 Deputación da Coruña