Boletín anterior

Administración Autonómica

Administración Local

Provincial

Deputación Provincial da Coruña

Servizo de Planificación e Xestión de Recursos Humanos. Sección de Planificación de Recursos Humanos

2018/4505 Convocatoria das axudas para adquisición de vivenda habitual do persoal da Deputación Provincial da Coruña, convocatoria de 2017
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Deputación Provincial da Coruña

Servizo de Planificación e Xestión de Recursos Humanos. Sección de Planificación de Recursos Humanos

2018/4504 Convocatoria das axudas de estudos do persoal da Deputación Provincial da Coruña para o curso 2017-2018
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Deputación Provincial da Coruña

Servizo de Planificación e Xestión de Recursos Humanos. Sección de Planificación de Recursos Humanos

2018/4500 Lista provisional de admitidos e excluídos ás probas selectivas para postos de técnico/as de xestión de administración xeral A2
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Municipal

Administración de Justicia

Juzgados de lo Social

©2009 Deputación da Coruña