RECORDATORIO - PUBLICACIÓN BOP DECEMBRO 2023:
Última publicación do Boletín Oficial da Provincia da Coruña do año 2023: VENRES, 29 DE DECEMBRO DE 2023.

DATAS LÍMITE PARA A REMISIÓN DE ANUNCIOS PARA A SÚA PUBLICACIÓN O VENRES, 29 DE DECEMBRO DE 2023:

Anuncios de carácter ORDINARIO: ata as 14 h. do día 26 de decembro.

Anuncios de carácter URXENTE: ata as 12 h. do día 28 de decembro.
L IGAZÓNS