Boletín anterior

Administración Autonómica

Administración Local

Provincial

Deputación Provincial da Coruña

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

2020/2221 R.P. 2020 / 10278. Resolución de modificación das Bases reguladoras das bolsas de investigación para o ano 2020
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Deputación Provincial da Coruña

Intervención Xeral e Xestión Económica-Financeira. Serv. de Orzamentos,Est. e Asist. Econ. Sección 1

2020/2259 Expediente de modificación de créditos núm. 1/2020 de aprobación polo Pleno
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Municipal

Consorcios

Administración de Justicia

Juzgados de Primera Instancia

Juzgados de Instrucción

Juzgados de lo Social

©2009 Deputación da Coruña