Boletín anterior

Administración Autonómica

Administración Local

Provincial

Deputación Provincial da Coruña

Servizo de Desenvolvemento Territorial e Medio Ambiente

2021/1405 Bases reguladoras das axudas do Plan de Emprego Local (pel) 2021
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Municipal

Mancomunidades

Administración de Justicia

Juzgados de Primera Instancia

Juzgados de Instrucción

Juzgados de lo Social