Boletín anterior

Administración Autonómica

Xunta de Galicia

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

Augas de Galicia

Servizo Territorial da Zona Galicia Norte

2021/2706 DH.W15.75134. Edificio residencial. Concello de Carballo
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Administración Local

Provincial

Municipal

Administración de Justicia

Juzgados de Instrucción

Juzgados de lo Social

Otras Entidades y Anuncios Particulares

Colegios Oficiales

Notarías