Boletín anterior

Administración Autonómica

Administración Local

Provincial

Deputación Provincial da Coruña

Servizo de Planificación e Xestión de Recursos Humanos. Sección de Planificación de Recursos Humanos

2020/5284 Resolución 23286/2020 do 30/07/2020 pola que se declara inhábil o mes de agosto ao efecto do cómputo de prazos
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Municipal

Administración de Justicia

Juzgados de Primera Instancia

Juzgados de lo Social

©2009 Deputación da Coruña