Boletín anterior

Administración Autonómica

Xunta de Galicia

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

Augas de Galicia

Subdirección Xeral de Xestión do Dominio Público Hidráulico

2020/7514 DH.V15.55897. Concello de Vedra. Vedra
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Xunta de Galicia

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

Augas de Galicia

Subdirección Xeral de Xestión do Dominio Público Hidráulico

2020/9000 DH.V15.74400. Maderas Bama, S.L. Touro
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Administración Local

Municipal

Santiago de Compostela

Departamento de Tráfico. Xestión de Multas

2020/9051 Relación de obxectos perdidos
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Administración de Justicia

Juzgados de Primera Instancia

Juzgados de lo Social