Boletín anterior

Administración Autonómica

Xunta de Galicia

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

Augas de Galicia

Servizo Territorial da Zona Galicia Norte

2020/517 DEH.W15.66446 Peche. Concello de Ponteceso
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Xunta de Galicia

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

Augas de Galicia

Servizo Territorial da Zona Galicia Norte

2020/518 DH.W15.65886. Muro e peche perimetral. Concello de Carballo
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Xunta de Galicia

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

Augas de Galicia

Servizo Territorial da Zona Galicia Norte

2020/521 DH.W15.68969. Mellora da capacidade e seguridade de estrada. Concello de Ferrol
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Xunta de Galicia

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

Augas de Galicia

Servizo Territorial da Zona Galicia Norte

2020/524 DH.W15.68191. Reforma e ampliación de farmacia. Concello de Oleiros
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Xunta de Galicia

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

Augas de Galicia

Servizo Territorial da Zona Galicia Norte

2020/531 DH.W15.64.382. Apertura dunha pista. Concello de A Laracha
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Administración Local

Provincial

Municipal

Mancomunidades

Consorcios

Administración de Justicia

Tribunal Superior de Justicia

Tribunal Superior de Xustiza de Galicia

Secretaría de Goberno

2020/401 Concurso juez de paz sustituto de Arteixo
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Tribunal Superior de Xustiza de Galicia

Secretaría de Goberno

2020/402 Concurso juez de paz sustituto de Santiso
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Tribunal Superior de Xustiza de Galicia

Secretaría de Goberno

2020/412 Nombramiento de juez de paz sustituto de Narón
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Juzgados de lo Social

Refuerzo Juzgado de lo Social A Coruña

Número 2 de A Coruña

2020/486 DSP 933/2019. Citación a juicio
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Refuerzo Juzgado de lo Social A Coruña

Número 1 de A Coruña

2020/487 ETJ 118/2019. Notificación de ejecución
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

©2009 Deputación da Coruña