Boletín anterior

Administración Autonómica

Xunta de Galicia

Consellería de Emprego e Igualdade

Xefatura Territorial da Coruña

Servizo de Emprego e Economía Social

2021/200 Modificación estatutaria da "Confederación de Empresarios de La Coruña"
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Administración Local

Provincial

Deputación Provincial da Coruña

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

2021/246 R.P. 2021/1074. Aprobación das bases do programa FO207/2021
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Deputación Provincial da Coruña

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

2021/247 R.P. 2021/1073. Aprobación das bases do programa FO216/2021
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Deputación Provincial da Coruña

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

2021/248 R.P. 2021/1076. Aprobación das bases do programa FO221/2021
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Deputación Provincial da Coruña

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

2021/249 R.P. 2021/1075. Aprobación das bases do programa FO223/2021
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Municipal

Administración de Justicia

Juzgados de lo Social