Boletín anterior

Administración Central

Administración Autonómica

Xunta de Galicia

Consellería de Economía, Emprego e Industria

Xefatura Territorial da Coruña

Servizo de Emprego e Economía Social

2020/7416 Resolución de inscrición do II convenio colectivo da empresa "Betanzos HB, S.L."
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Administración Local

Municipal

Administración de Justicia

Juzgados de Primera Instancia

Juzgados de Instrucción

Juzgados de lo Social

©2009 Deputación da Coruña