Boletín anterior

Administración Autonómica

Xunta de Galicia

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

Augas de Galicia

Subdirección Xeral de Xestión do Dominio Público Hidráulico

2021/8284 DH.A15.62751. Concesión dun caudal de auga ó Concello das Pontes de García Rodríguez (A Coruña)
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Administración Local

Municipal