Boletín anterior

Administración Autonómica

Xunta de Galicia

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

Augas de Galicia

Servizo Territorial da Zona Galicia Norte

2023/7662 DH.W15.90292. Peche de parcela. Concello de Cedeira
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Xunta de Galicia

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

Augas de Galicia

Servizo Territorial da Zona Galicia Norte

2023/7663 DH.W15.92413. Recheo de parcelas. Concello de Ortigueira
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Xunta de Galicia

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

Augas de Galicia

Servizo Territorial da Zona Galicia Norte

2023/7664 DH.W15.92878.Peche de parcela. Concello de Arteixo
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Xunta de Galicia

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

Augas de Galicia

Servizo Territorial da Zona Galicia Norte

2023/7665 DH.W15.93538.Beirarrúas. Concello e A Coruña
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Administración Local

Provincial

Deputación Provincial da Coruña

Servizo de Promoción Económica, Turismo e Emprego. Sección de Promoción Económica e Emprego

2023/7629 Resolución número 35063 de 22 de setembro de 2023 pola que se aproba a concesión definitiva de subvencións correspondentes ao programa DP0032
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Municipal

Consorcios