Boletín anterior

Administración Central

Administración Autonómica

Xunta de Galicia

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

Augas de Galicia

Servizo Territorial da Zona Galicia Norte

2021/8208 DH.W15.80970. Concesión de auga. Concello de Cabana de Bergantiños
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Administración Local

Municipal

Santiago de Compostela

Tesourería. Sección de Xestión

2021/8207 Exposición de padrón
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )