Boletín anterior

Administración Autonómica

Xunta de Galicia

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

Axencia Galega de Infraestruturas

Servizo Provincial da Coruña

2021/7356 Pago de xuros de demora por expropiacións de clave de obra AC/09/112.01.M2 na Casa Consistorial do Concello de Noia o día 29/11/2021
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Xunta de Galicia

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

Axencia Galega de Infraestruturas

Servizo Provincial da Coruña

2021/7357 Pago de xuros de demora por expropiacións de clave de obra AC/12/003.06 na Casa consistorial do Concello de Ponteceso o día 20/12/2021
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Xunta de Galicia

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

Axencia Galega de Infraestruturas

Servizo Provincial da Coruña

2021/7359 Pago de xuros de demora por expropiacións con clave de obra AC/08/068.06 na Casa Consistorial do Concello de Mugardos o día 3/12/2021
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Administración Local

Municipal

Mancomunidades

Consorcios