Boletín anterior

Administración Local

Provincial

Deputación Provincial da Coruña

Servizo de Planificación e Xestión de Recursos Humanos. Sección de Planificación de Recursos Humanos

2021/6958 Listaxe provisional de aspirantes admitidos/as e excluídos ao proceso selectivo de convocatoria dunha (1) praza OEP de técnico/a de administración xeral (A1)
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Municipal

Otras Entidades y Anuncios Particulares

Colegios Oficiales