Boletín anterior

Administración Autonómica

Xunta de Galicia

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

Augas de Galicia

Servizo Territorial da Zona Galicia Centro

2023/1973 Expediente DH.A15.71074 Solicitude de concesión de augas públicas presentada por María Luisa Rodríguez Becerra (Touro)
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Administración Local

Provincial

Deputación Provincial da Coruña

Servizo de Planificación e Xestión de Recursos Humanos. Sección de Planificación de Recursos Humanos

2023/2010 Modificación da Resolución relativa á listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas ao proceso de educador (A2)-OEP 2019 acceso libre
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Municipal

Otras Entidades y Anuncios Particulares

Notarías