Boletín anterior

Administración Local

Provincial

Deputación Provincial da Coruña

Servizo de Planificación e Xestión de Recursos Humanos. Sección de Planificación de Recursos Humanos

2023/392 Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas a proceso selectivo de estabilización de emprego temporal polo sistema excepcional de concurso
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Deputación Provincial da Coruña

Servizo de Planificación e Xestión de Recursos Humanos. Sección de Planificación de Recursos Humanos

2023/393 Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas a proceso selectivo de estabilización de emprego temporal polo sistema excepcional de concurso
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Deputación Provincial da Coruña

Servizo de Planificación e Xestión de Recursos Humanos. Sección de Planificación de Recursos Humanos

2023/394 Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas a proceso selectivo de estabilización de emprego temporal polo sistema excepcional de concurso
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Deputación Provincial da Coruña

Servizo de Planificación e Xestión de Recursos Humanos. Sección de Planificación de Recursos Humanos

2023/395 Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas a proceso selectivo de estabilización de emprego temporal polo sistema excepcional de concurso
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Deputación Provincial da Coruña

Servizo de Planificación e Xestión de Recursos Humanos. Sección de Planificación de Recursos Humanos

2023/396 Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas a proceso selectivo de estabilización de emprego temporal polo sistema excepcional de concurso
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Deputación Provincial da Coruña

Servizo de Planificación e Xestión de Recursos Humanos. Sección de Planificación de Recursos Humanos

2023/397 Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas a proceso selectivo de estabilización de emprego temporal polo sistema excepcional de concurso
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Deputación Provincial da Coruña

Servizo de Planificación e Xestión de Recursos Humanos. Sección de Planificación de Recursos Humanos

2023/398 Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas a proceso selectivo de estabilización de emprego temporal polo sistema excepcional de concurso
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Deputación Provincial da Coruña

Servizo de Planificación e Xestión de Recursos Humanos. Sección de Planificación de Recursos Humanos

2023/399 Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas a proceso selectivo de estabilización de emprego temporal polo sistema excepcional de concurso
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Deputación Provincial da Coruña

Servizo de Planificación e Xestión de Recursos Humanos. Sección de Planificación de Recursos Humanos

2023/400 Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas a proceso selectivo de estabilización de emprego temporal polo sistema excepcional de concurso
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Municipal