Boletín anterior

Administración Autonómica

Xunta de Galicia

Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade

Xefatura Territorial da Coruña

Servizo de Apoio ao Emprego, Emprendemento e Economía Social

2024/1242 Modificación estatutaria da Asociación de Empresarios de Talleres de Reparación de Automóviles
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Administración Local

Provincial

Deputación Provincial da Coruña

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Servizos Sociais

2024/1301 R.P. 2024/7193. Concesión provisional do Programa FOIO0A/2024
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Deputación Provincial da Coruña

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Servizos Sociais

2024/1304 R.P. 2024/7202. Concesión provisional do Programa FOAXE-P/2024
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Municipal