Boletín anterior

Administración Autonómica

Xunta de Galicia

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

Augas de Galicia

Servizo Territorial da Zona Galicia Norte

2021/4927 DH.W15.75517. Ampliación de viario. Concello de Curtis
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Xunta de Galicia

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

Augas de Galicia

Servizo Territorial da Zona Galicia Norte

2021/4926 DH.W15.75511. Ampliación e reforzo do firme do viario. Concello de Curtis
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Administración Local

Provincial

Deputación Provincial da Coruña

Servizo de Planificación e Xestión de Recursos Humanos. Sección de Planificación de Recursos Humanos

2021/4929 Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas ao proceso selectivo de ingreso ao Corpo de Axudante de arquivo e biblioteca (A2)
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Deputación Provincial da Coruña

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

2021/4950 R.P. 2021/25131. Resolución de concesión definitiva do Programa FO215/2021
( PDF | HTML - Versión web: galego/castellano )

Municipal