Debido á situación actual de crise sanitaria provocada polo COVID-19, altérase a periodicidade da publicación do Boletín Oficial da Provincia da Coruña, que se publicará dúas veces á semana os martes e venres, agás festivos, en cuxo caso se adiantará ao día hábil anterior.
Nova funcionalidade!


Baixa telemática de anuncios. En dous pasos: 1- proposta de baixa 2- sinatura da baixa
Atención: A baixa é efectiva coa sinatura da mesma.

Nota informativa

A sinatura de anuncios pódese facer desde calquera navegador e plataforma. O único requisito é ter un DNI electrónico ou certificado dixital válido e recoñecido instalado no seu computador.
Recoméndase manter o seu navegador actualizado á última versión e ter as últimas actualizacións.